Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2022 22:16, số lượt xem: 41

Hương sắc đẫm lòng mặc ngái xa
Ái ân bừng nõn lịm giang hà
Hường khao khát dạ cài mong nhớ
Trĩu vấn vương tình rộn hát ca
Phương viễn vọng nhìn ngơ ngẩn suốt
Ngãi thơm hoài lộng sắt son già
Đường khuya vắng lặng thầm mơ gởi
Thương luyến dệt nồng sũng đắm ta

Ta đắm sũng nồng dệt luyến thương
Gởi mơ thầm lặng vắng khuya đường
Già son sắt lộng hoài thơm ngãi
Suốt ngẩn ngơ nhìn vọng viễn phương
Ca hát rộn tình vương vấn trĩu
Nhớ mong cài dạ khát khao hường
Hà giang lịm nõn bừng ân ái
Xa ngái mặc lòng đẫm sắc hương