Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2021 19:02, số lượt xem: 73

Mùng nào anh cũng yêu thương
Bởi tim chỉ một ước mong vẹn tình
Ấp yêu sau trước dáng hình
Nồm nam vẫn chỉ chuyện mình với nhau.

Tháng nào trầu cũng nhớ cau
Nắng mưa em cũng chụm đầu với anh
Yêu thương gắn kết xây thành
Giữ gìn giềng mối tình mình trời ban.

Năm nào thiếp cũng bên chàng
Bướm xinh lờ lượn rộn ràng cạnh hoa
Ước ao có trẻ gọi ba
Vào trong má hỏi…, mượt mà ấm êm.

Kiếp nào vẫn chuộng tím sim
Màu thương chung thuỷ vạn niềm tình thơ
Vẳng nghe giọng hát câu hò
Ngàn năm chỉ một con đò hồng duyên…