23.00
1 người thích
Đăng ngày 26/01/2020 08:21, số lượt xem: 194

Mùa xuân đó mình ươm cuộc hẹn
Mắt chan tình, môi chín vời duyên
Tình tang một khúc bến thuyền
Mơ cùng phối ngẫu vững bền lứa đôi.

Rồi nắng hạ hong ngời dạ luyến
Tay trong tay trò chuyện tâm tình
Bướm lòng dậy sắc nguyền xinh
Bao la một cõi chỉ mình với nhau.

Lá thu rụng trầu cau thệ ước
Hẹn đầu xuân mà mượt thành duyên
Nhủ lòng bướm mộng mơ tiên
Trăm năm cột chỉ tơ nguyền đính tim

Rồi đông giá bóng chim xa biệt
Giọt tình xưa bỗng chốc úa màu
Đã thương sao nỡ làm đau
Để xuân mơ ước phải nhàu, hỡi em?