Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2022 13:37, số lượt xem: 36

Ta là gió, kiếp phong trần
Lang thang giữa mộng chẳng gần gũi ai
Dệt lòng theo thoảng mốt mai
Trao cho nhân thế những ai cảm đời.

Một lần gió vướng trăng lơi
Là ngàn lần muốn kết vời vợi thương
Lắm khi gió thổi trăm đường
Đi tìm một bóng dệt hương lửa nồng.

Trăng à, có thấu tình không
Yêu thương đã cột, nguyện đồng cảm theo
Dẫu rằng gió kiếp thân bèo
Thì mong trăng vẫn liệu chèo chống qua.

Trăng nè, gió muốn đôi ta
Có trăng có gió cho là đà thêm
Trăng vàng gió biếc dịu êm
Tình nồng trải khắp, cho êm ả hồn…