Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2021 20:17, số lượt xem: 102

Vẻ đoá sen hồng tựa diễm thơ
Chiều nghiêng nắng toả đẹp vô bờ
Thơm nền nã phấn viền xuân mộng
Khẳm thướt tha đài lộng cõi mơ
Hạnh phúc ta bà san sẻ vẫy
Thiền tâm đạo nghĩa nhấp nhô chờ
Bên đầm ngọc nữ nhìn hoa mướt
Cảm xúc chao lòng dệt quãng tơ

Hương xoè vẫy gọi kết tằm tơ
Giữa độ mùa sen thắm nẻo chờ
Ngợp thảo thơm tình đan ý nũng
Say tròn trĩnh dáng dậy lòng mơ
Từng khuya trỗi nhớ la cà nguyệt
Mỗi dạo lồng yêu gởi gắm bờ
Gãy ước hoa tàn bong cả nhuỵ
Duyên thề vỡ vụn tiếc bài thơ