Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2021 10:33, số lượt xem: 119

Mỗi nhánh bàng chao lại nhớ trường
Năm nào cũng gợi dáng quỳnh hương
Đến đồng cảm dạ tràn suy tưởng
Hè giục hồi âm ước tỏ tường
Lòng đượm tình xa nguồn diễm hướng
Man hồn kỷ niệm nắng ngời phương
Mác xưa rải dấu màu hoa phượng
Buồn quyện tàn canh giữa mộng thường

Chín đợi mười yêu ngát lạ thường
Mươi lần vẫy bút lộng ngàn phương
Ngày gieo sũng dạ bồng thơm hướng
Qua diệu lời hoa đậu sát tường
Chứa tỷ ân lòng thơ quyến phượng
Chan từng nẻo mộng phú choàng hương
Tình xưa thoáng ngọt vùng tâm tưởng
Thương lắm người ơi kỷ niệm trường