Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/10/2018 19:30, số lượt xem: 256

Lưng trời gạo đỏ ngắm vòng ba
Nhớ mãi ngày xưa kẻ tặng quà
Ửng lịm hương thề chan mỗi đoá
Loe ngời sắc hẹn đẫm từng hoa
Còn đâu diễm ảo tình yêu loá
Đã hết bùi thơm nẻo mộng hoà
Quá vãng êm đềm mơ vọng toả
Sao giờ quạnh quẽ chỉ mình ta

Sao giờ quạnh quẽ chỉ mình ta
Chẳng nữa mùa nao nắng mượt hoà
Mãi thấy khung đời loang đậm hoả
Thêm nhìn mặt đất rã bời hoa
Mà nghe oán hỡi từ thân quạ
Chợt nghĩ buồn sao bởi sắc quà
Kỷ niệm bây chừ hư huyễn quá
Lưng trời gạo đỏ ngắm vòng ba

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm