Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2021 08:29, số lượt xem: 108

Cũng chỉ vui đùa một chút thôi
Có khi nhắc lại héo môi cười
Ngày nao chỉ bạn thôi mà nhỏ
Tất cả bây giờ đã rớt rơi.

Thi thoảng ta về trang blog xưa
Tự nhiên trong mắt ứa làn mưa
Quá vãng một thời sao đẹp lạ
Nay dáng chim xưa cánh gió đùa…

Chỉ một lần này khẽ nhắc thôi
Lần sau ắt hẳn sẽ không rồi
Bởi tình chẳng ngọt như ngày trước
Tất cả âu là chút mộng rơi…

Chúc người hạnh phúc mãi nồng hương
Vun quén tình sau ngát mật đường
Một thoáng chúng mình duyên tao ngộ
Chỉ là ga nhỏ giữa thiên đường