Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2020 20:28, số lượt xem: 215

Nghiêng ly kưng nhé trộn tim đầy
Chấp chới giữa hồn lả lướt say
Vọng ngóng ngàn năm dào dạt chảy
Dõi tìm mãn kiếp rộn ràng quay
Đuốc hoa sáng rỡ nồng hương cháy
Chăn gối thơm lừng toả ái bay
Duyên tửu chan tình mơ ước dậy
Kề môi hoà mộng lả đêm ngày

Kề môi hoà mộng lả đêm ngày
Sóng sánh mơ lòng diệu ngát bay
Hoà quyện liêu trai mùa thắm lại
Tan nhoà nhân ảnh cõi hồng quay
Dòng thơ thề nguyện bừng thơm quẩy
Phiên khúc phiêu bồng dệt đắm say
Ngả ngớn cho đời hoan lạc mãi
Nghiêng ly kưng nhé trộn tim đầy