Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 19/08/2017 15:35, số lượt xem: 528

Thề nguyện hôm nào bảng lảng sông
Người ơi luôn nhé thắm tươi hồng
Làn thương trỗi đượm làn thương ngóng
Giọt nhớ đong đầy giọt nhớ mong
Tha thiết câu nguyền chan chứa lộng
Dạt dào khúc ái vặc vằng trông
Mùa yêu ngát đượm hoài thơm bổng
Bát ngát xuân tình biếc quãng không

Bát ngát xuân tình biếc quãng không
Môi choàng em nhé cõi huyền trông
Trầu cau sóng sánh ngời mơ mộng
Chăn gối ngọt ngào đẫm ước mong
Làn điệu tâm tình làn điệu nóng
Nẻo thơ êm ái nẻo thơ hồng
Mùa trăng hạnh ngộ tình bay bổng
Thề nguyện hôm nào bảng lảng sông

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm