15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/01/2020 20:13, số lượt xem: 188

Tim khơi
Chập chùng
Thương nhớ…

Hạt tương tư ngát
Nụ hương mơ ngời…
Biển tình sóng khoả chơi vơi
Mà nghe ái cảm dậy phơi phới hồn…

Vòng tay
Nồng nàn
Siết chặt…

Trời ân ái đượm
Gió ân ái vờn…
Hai lòng quấn quyện mớn trơn
Bồng lai tuyệt đỉnh trỗi hơn hớn tình…