Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/08/2021 19:08, số lượt xem: 73

Đã thương trao một chữ tình
Mãn đời suôt kiếp vẫn mình với nhau
Trầu buồn ủ dột lòng cau
Can chi thắc thỏm để nhàu đường yêu.

Lúng la lúng liếng sớm chiều
Tình tang khuya sớm liêu xiêu cau trầu
Thơm lừng trà mộng móc câu
Tuyết sương mấy nả, dưới cầu nắng rơi.

Ra đồng che gió kín tơi
Cho thương mãi đượm, ngọt lời hiền ngoan
Si tình một kiếp đa mang
Trăm năm cũng chỉ một đàng yêu thương.

Gối chăn giờ đã hợp chung
Ái ân giờ đã dậy trong đuốc hồng
Tào khang khúc khuỷu vợ chồng
Đường đời vạn nẻo một lòng Ta-Em.

Mơ màng giấc điệp sau rèm
Nguyệt hoa đắm đuối tình mình chẳng thôi
Đường đời ta hết mồ côi
Đường tình sóng sánh chung đời biếc xanh.

Hạnh phúc tựa một bức tranh
Dệt bao ước nguyện tâm thành thế nhân
Mãi không tham phú phụ bần
Mắt tình lóng lánh vạn niềm thái dương.

Ta-Em giờ đã chung đường
Gió mưa có mấy vẫn thương - Nhé người!