15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/11/2019 13:15, số lượt xem: 204

Mãi thương lịm nhé mãi thương nhiều
Mãi giỡn trăng vàng mãi giỡn phiêu
Mãi thấu tim nồng luôn thấu hiểu
Mãi nuông hồn ngọt mãi nuông chiều
Mãi thơm quá vãng hoài thơm diệu
Mãi quý ân nguyền mãi quý nhiêu
Mãi rước em về mơ rước kiệu
Mãi nguyền khấp khởi mãi nguyền yêu

Yêu ấy vô cùng yêu ấy thêm
Yêu thương rộn rã ngọt thương mềm
Yêu hoài nụ phấn yêu hoài nệm
Yêu suốt ban ngày lộng suốt đêm
Yêu chẳng ơ thờ yêu chẳng đếm
Yêu không ngán ngại quyết không kềm
Yêu từng giấc mộng yêu từng nếm
Yêu vọng mơ màng khát vọng chêm

Em thề hẹn ước giữ thề lâu
Em mãi gìn thương dạ mãi cầu
Em đợi duyên nồng em đợi nẫu
Em ngào ái thắm mộng ngào sâu
Em cùng ý thoả em cùng bậu
Em đắm lòng ngây dạ đắm mầu
Em sẽ ươm tình em sẽ tậu
Em nguyền vạn kiếp dệt nguyền câu