Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2021 20:57, số lượt xem: 57

Dạ bỗng hoài quê gởi kiếp diều
Say vờn ngọn gió lả dòng xiêu
Bài thơ xướng hoạ chuyền thâm buổi
Chĩnh rượu về qua cảm suốt chiều
Tĩnh trí nhân hoà rong nẻo đẹp
An lòng đạo nghĩa thoát niềm kiêu
Nhiều đêm tỉnh giấc buồn thân phận
Nhỏ lệ mà thương não khúc Kiều

Nhỏ lệ mà thương não khúc Kiều
Thôi rồi mãnh tướng rụi ngầm kiêu
Lan tràn giữa mộng lời kêu sớm
Giục giã vành tim tiếng rủ chiều
Diễm gió nương về nơi ẩn dật
Đau hồn gởi lại chốn quàng xiêu
Bài ca khát vọng hoài than thở
Viễn xứ lòng khan một mảnh diều