15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/08/2020 01:11, số lượt xem: 203

Vẫn còn em lúc ta về
Vẫn còn ấm cúng giữa kề cận nao
Vẫn nghe lòng rộn lao xao
Vẫn bồi hồi trước những ao ước nồng.

Thương người biết mấy bể sông
Mà luôn gìn giữ mọi đồng cảm xưa
Mong rằng tình chẳng hề thưa
Để thơm nẻo mộng lúc dưa muối cùng.

Khấn cầu vẹn nghĩa thuỷ chung
Trầu cau lại thắm, lịm nhung nhớ tràn
Cùng nhau dưới ánh trăng vàng
Thơm ngời mộng mị, đẫm bàng bạc yêu.

Vẫn còn mơ giữa ráng chiều
Vẫn còn muôn khúc đắm chiều chuộng thương
Vẫn hồng một cánh tình nương
Vẫn mê nhau mãi, quyện vương vấn dài….