Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 10/06/2018 11:01, số lượt xem: 267

Chỉ mơ viễn cảnh được trong ngần
Bởi biết ta bà tựa huyễn vân
Lợi lộc mê mù nào vọng lấn
Công danh quyến rũ chỉ đi dần
Lánh thân thoát khỏi mùi dơ bẩn
Ngoảnh mặt xa rời cõi mịt sân
Rèn đức giữ mình xua nóng giận
Phù sinh chìm nổi giữa gian trần

Phù sinh chìm nổi giữa gian trần
Gắng gổ đâu nào khỏi bể sân
Chỉ ước đời trai đừng ngã sụm
Mà sao lòng dạ cứ xiêu dần
Mê lầm huyễn hoặc màu hương phấn
Ảo tưởng hư huyền vị thuỷ vân
Đã lỡ thòi ra đành sống tận
Chỉ mơ viễn cảnh được trong ngần

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm