Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 20/03/2016 13:43, số lượt xem: 389

Dẫu biết vào yêu lắm nỗi phiền
Nhưng vì buộc trói nghiệp trần duyên
Đồng lòng hợp nghĩa ta cùng tiến
Chung dạ kết tim nguyệt tới liền
Đừng để có khi buồn biệt tiễn
Hãy tìm những lúc thoả nồng miên
Hương đời vẫn mãi câu thầm nguyện
Thì chẳng nhọc tâm đến cửa thiền

Thì chẳng nhọc tâm đến cửa thiền
Dạt dào mơ ước giấc hồng miên
Trải hồn thắm đượm sầu đau biến
Dệt mộng xanh tươi hạnh phúc liền
Tay vái trời cao cùng khấn nguyện
Đời mong đất thịnh mãi cầu duyên
Tình ơi mật khoả trong lòng hiện
Dẫu biết vào yêu lắm nỗi phiền

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm