Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2021 09:09, số lượt xem: 95

Ô la là lá la la
Nghịch chi nghe phán lòng đà muốn teo
Dạ nào có dám mỡ mèo
Chuyện xưa nhắc lại lêu têu cũ rồi.

Giờ em tươi mới nguyên khôi
Duyên lòng thắm đượm, bén hơi cuộc tình
Khít đôi hai đứa chúng mình
Nồng thơm trời mộng xinh xinh gọi mời.

Cùng nhau vui nhé, tứ thời
Rộn ràng hương lửa, dậy lời tình xuân
Dẫu mà có chút gian truân
Chồng chèo vợ chống trầm luân thoát nàn.

Mình sinh cháu đống con đàn
Bi bô lời trẻ hoà nàng ngâm thơ
Giã từ thuở ngóng chơ vơ
Nhà chung hợp lại vạn bờ yêu thương.

Dẫu đời vạn ngõ trăm đường
Cũng xin giữ mãi chút vương thuở đầu…