Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 21/03/2016 07:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/09/2017 19:20, số lượt xem: 316

Dẫu biết từ lâu chẳng gặp thầy
Thân Người vĩnh biệt chốn trần ai
Mà sao trí dạ hoài luôn tưởng
Với lại tâm hồn vẫn tỏ hay
Bảng phấn hôm nào đăm nghĩ ngợi
Sân trường dạo ấy nỏ buồn thay
Lòng con phảng phất niềm mơ cũ
Dẫu biết từ lâu chẳng gặp thầy

Dẫu biết từ lâu chẳng gặp thầy
Nhưng lòng kính trọng dễ nào thay
Từng trang vở cũ ngời câu tốt
Mỗi cuốn thơ vàng lộng nẻo hay
Đức độ Người ban hoà mỗi nẻo
Tinh thần đạo toả thấm từng ai
Ngàn năm vẫn nhớ tình sư phụ
Dẫu biết từ lâu chẳng gặp thầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm