Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2022 19:56, số lượt xem: 22

Giữ lòng nồng mặn nhớ thương
Cho người đi mãi đượm đường mật tim
Tóc tơ bao ngã nổi chìm
Thì xin trọn nghĩa, chớ im ỉm lòng.

Tình tang một phím mơ hồng
Dõi tìm quá vãng cho nồng mặn thêm
Thuở nào đưa đón ấm êm
Mắt môi trao gởi, dạ mềm mại yêu…

Loan phòng, hãy gượng nhé kiều
Nhẹ lòng cho kẻ mãi liêu phiêu đời
Thơ xưa, em hãy đệm lời
Đàn nay xin khảy gọi mời mọc nhau.

Một mai đẹp chuyện trầu cau
Giao lòng về với cảnh màu sắc nao
Đã nghe trong gió lao xao
Tiếng đàn sum hiệp, lộng giao kết tình…