Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 21/03/2016 07:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/09/2017 19:19, số lượt xem: 261

Nghĩa tình cao rộng của cô thầy
Năm tháng ôn hoài những chuyện hay
Phước đại xây thành vui nghiệp lắm
Đức trường rải khắp đẹp đời thay
Thi thư in dấu vang ngời thế
Văn sách lưu truyền dậy sáng ai
Mãi mãi trong lòng ghi nhớ nhé
Nghĩa tình cao rộng của cô thầy

Nghĩa tình cao rộng của cô thầy
Bốn cõi vang lừng sánh với ai
Lời dạy ghi lòng luôn tưởng nhớ
Câu răn khắc dạ vẫn còn thay
Bảng đen lưu lại muôn điều tốt
Phấn trắng khuyên hoài vạn khúc hay
Bán tự vi sư nào lãng được
Nghĩa tình cao rộng của cô thầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm