Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2022 22:55, số lượt xem: 55

Cùng vui xướng hoạ dỗ tiêu sầu
Lẽ sống phơi bày tận đẩu đâu
Nọ mải mê vần đan ý nghĩa
Kìa bay bổng tứ hiệp tâm đầu
Kim bằng ngẫu hứng la cà chuyện
Ngọc nữ ân tình gởi gắm câu
Cũng tại trần gian nhiều điểm nóng
Làm thơ giải nhiệt khớp nhu cầu

Lữ quán đường thi mộng hảo cầu
Trong ngần nhã ý dệt tròn câu
Tài hoa nghĩa lý thêu thùa chuyện
Tuyệt diễm quỳnh hương khấp khởi đầu
Vẫy điệu đàng duyên gài cảm đó
Say giòn giã vận gởi về đâu
Dù đêm hạ giới nhiều giông bão
Vũ khúc tình thơ giải dạ sầu