15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/12/2019 08:21, số lượt xem: 240

Nhớ mà tiếc mùa thương vàng như nắng
Buồn xanh xao, trời vắng những bồng mây
Mi ai cong, vương một chút lệ gầy
Trên lối cũ, xác xơ ngày chung bước.

Mưa lại đến, thêm lạnh lùng ô trược
Tim đóng băng, quạnh quẽ giữa sầu côi
Nhớ ngày nào hai đứa sánh chung đôi
Tim hoà nhịp chung một lời hẹn ước.

Môi hôn đó làm sao mà quên được
Thơm vòng tay cất bước bén ân tình
Cữ ngỡ là hoa bướm với trời xinh
Sẽ nồng mãi giữa bình minh hạnh phúc.

Nào có hay cuộc đời nhiều trắc trúc
Nên cuối đường rã mục nghĩa tình mơ
Này em ơi, sao đành đoạn lu mờ
Cho xa xót mãi gặm mòn câu lận đận...