Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2021 11:25, số lượt xem: 80

Mỗi giọt buông dài phả vấn vương
Về theo kỷ niệm biếc thiên đường
Làm tim giục giã hoài mơ tưởng
Khiến mộng sa đà giữa cảm thương
Yểu điệu môi tình sao khó cưỡng
Triền miên ý nghĩa thật khôn lường
Tìm đâu dáng cũ mùa hoa phượng
Lặng lẽ thơ lòng gửi cố hương

Kim bằng ước nguyện toả nồng hương
Nũng lịm hồn thơ quả khó lường
Rượu đãi hôm nào thơm chén hưởng
Trăng cài thuở đó đượm màu thương
Còn chăng rực lửa ngày vun hướng
Để mãi hùng gan lúc nhập đường
Chữ vắn tâm dài luôn mộng tưởng
Mơ tròn nghĩa vẹn ý thầm vương