Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/03/2022 09:35, số lượt xem: 56

Thôi rồi đã mất một nàng thơ
Tất thảy giờ đây cũng sụm mờ
Tủi vịnh hương ngời tan tác vỡ
Thương vùng sắc diễm nhạt nhoà mơ
Tơi bời hạnh phúc vì chao lỡ
Rũ rượi tình yêu bởi luyến hờ
Cõi nghẹn cau trầu khi trắc trở
Nghiêng chiều bợt nắng sẫm hồng tơ

Nghiêng chiều bợt nắng sẫm hồng tơ
Chuyển sắc phù du buộc hững hờ
Rã mộng lìa thương sầu cách trở
Chao tình đẽo ước nhuộm tàn mơ
Lòng thêm khúc khuỷu vườn yêu nhạt
Ngãi nhuốm tào lao kỷ niệm mờ
Ủ dột tâm hồn  khi ái vỡ
Thôi rồi đã mất một nàng thơ