15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/03/2020 20:17, số lượt xem: 128

Đầm hoen mặt nước bởi nghiên đồ
Mực trải loang trời buổi nắng khô
Lưu lại trần gian nhiều sự tích
Truyền ghi vạn kiếp một thanh hồ
Nho sinh hạn cứu thơm vườn ruộng
Sỹ tử đời xiêu táng đáy mồ
Giaó dục ơn vàng không kể xiết
Linh Đàm tô điểm nét thành đô

Linh khí mùi thơm* trời kiến tạo
Đàm chia lắm ngã vòng quanh đảo
Tô ngời đỉnh tháp dập dìu bay
Điểm thắm con đường thong thả dạo
Nét mới cao tầng ngợp sắc vôi
Thành siêu vững móng dừng cơn bão
Đô trì** tuyệt cảnh vượt ngàn xưa
Đầm Mực lưu truyền nho sỹ giáo

*Linh Đàm=Đầm cỏ thơm
**Đô trì=Hồ thủ đô