Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/03/2019 18:58, số lượt xem: 272

Mây đen ngăn lối khó cùng Hằng
Sợ cuộc lình xình lắm khó giăng
Ái rớt tim tan tê ruột nặng
Mơ im mộng vuột lọt hồn bằng
Thề ngày tháng đó giờ tàn hỡi
Ước lúc chiều nào đã loãng chăng
Thức suốt canh khuya thêm liểng xiểng
Nao nao tim diệu vọng về rằng

Nao nao tim diệu vọng về rằng
Hỡi những quãng nguyền có biết chăng
Dấu ái cuối trời vàng nẻo khoả
Đêm mơ trong gió biếc tim bằng
Mùa tình tàn tạ bâng khuâng nuối
Khúc hát xám mờ lãng đãng giăng
Ngẫm nghĩ giữa lòng buồn héo hắt
Mây đen ngăn lối khó cùng Hằng