Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1409)
Đăng ngày 30/10/2016 08:56, số lượt xem: 418

Lục bát là lục bát thơ
Tám câu thương nhớ đợi chờ ai gieo
Sáu câu thề hẹn cùng theo
Nguồn yêu kết chặt ao bèo níu nhau.

Mong tình vẹn nghĩa trầu cau
Sớm ngày hạnh phúc thẫm màu ái ân
Vườn nồng đượm ngát mùa xuân
Yêu thương ngào ngọt ngàn năm đượm đà

Câu sáu thiếp dán khắp nhà
Câu tám chàng hãy là đà giọt yêu
Sáu câu thương sớm nhớ chiều
Tám câu hò hẹn Kim-Kiều sớm trưa.

Lục bát rộn rã gốc dừa
Ngô khoai cũng ngọt, muối dưa cũng tình
Phượng loan lúng liếng đôi mình
Thương nhau cau sáu cũng thành cau ba...(1)

(1)Thương nhau cau 6 bổ 3
Ghét nhau cau 6 bổ ra thành 10 (CD)