Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2021 22:09, số lượt xem: 133

Này yêu dấu hỡi dấu yêu này
Say đắm lịm cuồng lịm đắm say
Mẩy quyện trào luôn trào quyện mẩy
Dày thương nhớ mãi nhớ thương dày
Cháy bùng mơ nguyệt mơ bùng cháy
Bay vút mộng tình mộng vút bay
Khảy điệu mê hồn mê điệu khảy
Ngày đêm hiệp cẩn hiệp đêm ngày

Ngày trọn nhớ em nhớ trọn ngày
Bay lời đẫm ái đẫm lời bay
Bậy xiêu lòng sũng lòng xiêu bậy
Dày cảm sắc thơm sắc cảm dày
Chảy rợp khều hoa khều rợp chảy
Say nồng quyện bướm quyện nồng say
Váy bồng chao phượng chao bồng váy
Này mãi quấn nhau quấn mãi này