Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 29/08/2019 17:32, số lượt xem: 203

Trùng dương sóng dậy toả linh thần
Vũ bão kiêu hùng trỗi vạn cân
Chiến hạm giương nòng ra sức tấn
Phi tuần nhả đạn đuổi tàu lân
Anh hào Việt quốc ngời thiên vận
Nữ kiệt nam trời tỏ ngọc chân
Thề sẽ quét tan đồ biển lận
Dựng xây đất nước rạng vô ngần

Dựng xây đất nước rạng vô ngần
Đức độ dân tình ngát thiện chân
Kết đượm lâu bền nơi viễn cận
Giao hoà thắt chặt nước kề lân
Làm cho Tổ quốc giàu muôn tấn
Cũng khiến dân mình mạnh triệu cân
Quyết giữ Trường Sơn ngừa giặc lấn
Trùng dương sóng dậy toả linh thần