Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 16:58, số lượt xem: 42

Mong ước đẫm hoài quấn quyện ta
Diễm thơ ngời chiếu toả trăng ngà
Lòng tha thiết cảm chuyền giao kết
Dạ ngất ngây bừng rộn hát ca
Hong nắng rực cài vương vấn mộng
Đắm hương nồng lượn quẩn quanh nhà
Vòng xuôi thắm đượm tràn thương nhớ
Trong trắng nghĩa thề vẹn ấy nha

Nha ấy vẹn thề nghĩa trắng trong
Nhớ thương tràn đượm thắm xuôi vòng
Nhà quanh quẩn lượn nồng hương đắm
Mộng vấn vương cài rực nắng hong
Ca hát rộn bừng ngây ngất dạ
Kết giao chuyền cảm thiết tha lòng
Ngà trăng toả chiếu ngời thơ diễm
Ta quyện quấn hoài đẫm ước mong