Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/04/2018 19:06, số lượt xem: 308

Tổ quốc Việt Nam mãi vững tròn
Kiêu hùng tiên tổ dậy màu son
Chung tay gìn giữ tình luôn trọn
Góp sức dựng xây ý chẳng mòn
Hải đảo súng ghìm tâm cưỡi sóng
Biên thuỳ giáo dựng chí tràn non
Hùng Vương lập quốc ngàn xưa vọng
Nghĩa vụ người dân quyết bảo tồn

Nghĩa vụ người dân quyết bảo tồn
Danh lừng biển biếc rạng ngời non
Đừng cho nguyên khí đành hao tổn
Chẳng để hùng tâm phải chịu mòn
Xâm lược đánh tan bày chí trọn
Quân thù quét sạch tỏ lòng son
Gái trai già trẻ đồng tâm chống
Tổ quốc Việt Nam mãi vững tròn

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm