Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/10/2021 09:30, số lượt xem: 75

Viết thẳng trời cao chuyện cũ rành
Ven bờ ngọn tháp vẽ ngời tranh
Công trình cổ tích loang mời gọi
Ý nghĩa trùng dương nguyện toả thành
Rạng rỡ tâm hùng trong vẻ thắm
Mơ màng chí cả giữa hồn thanh
Hồ Gươm điểm xuyết màu trang trọng
Lưỡi bút vươn dài lộng nẻo xanh

Lưỡi bút vươn dài lộng nẻo xanh
Như rồng quấn phượng phả niềm thanh
Thời mơ đọc sách hoài loang trỗi
Thuở mộng mài nghiên đã chớm thành
Giữa nước sông hồ y thảm lụa
Trong miền đạo lý thể hồn tranh
Văn tài họ Nguyễn* đầy tâm khảm
Viết thẳng trời cao* chuyện cũ rành

*Tháp Bút dựng theo ý tưởng của Nguyễn Văn Siêu
**Tả Thanh Thiên