Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2020 15:05, số lượt xem: 215

Hồng đượm cõi mơ phả nắng chiều
Lộng tình hương nhớ gởi người yêu
Trông dào dạt đó ai thầm hiểu
Ngóng quẩn quanh này gió lãng phiêu
Đồng nguyện ái thương hoài mãi chiếu
Mộng choàng ân thệ ước nào xiêu
Bông ngời cảnh sắc mê huyền diệu
Bồng bế ngọt thơm hẹn hứa nhiều

Nhiều hứa hẹn thơm ngọt bế bồng
Diệu huyền mê sắc cảnh ngời bông
Xiêu nào ước thệ ân choàng mộng
Chiếu mãi hoài thương ái nguyện đồng
Phiêu lãng gió này quanh quẩn ngóng
Hiểu thầm ai đó dạt dào trông
Yêu người gởi nhớ hương tình lộng
Chiều nắng phả mơ cõi đượm hồng