15.00
Đăng ngày 23/11/2021 08:05, số lượt xem: 128

Bảo trọng ân TÌNH hỡi quý nương
TÌNH nhân yểu điệu đẫm son hường
Vuông tròn trặn nghĩa hương TÌNH đắm
Sũng ngất ngây TÌNH kỷ niệm vương
Thượng uyển giao TÌNH da diết ngữ
TÌNH ca dệt ngãi véo von đường
Mong cầu mãn kiếp chung TÌNH đượm
Cổ tích duyên TÌNH thật dễ thương

Cung TÌNH ảo diệu sớm chiều thương
Diễm lệ TÌNH như đoá hải đường
Kỷ niệm hào hoa TÌNH nghĩa luyến
Xuân TÌNH sắc sảo mộng hồn vương
TÌNH lang ngọc nữ xàng xê khướt
Cảnh sắc TÌNH thơ gạ gẫm hường
Sũng ướp trầm hương TÌNH cảm lộng
Muôn đời hạnh phúc hỡi TÌNH nương