Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2022 15:04, số lượt xem: 36

Trăng rọi qua thềm
Ru lả vào thêm
Ngọt ngào chăn nệm
Ơi mộng êm đềm.

Nẻo ái dồn chêm
Khúc tương chẳng kềm
Tình len tiếng đệm
Níu chặt như nêm.

Trướng rũ thương mềm
Thức dậy lòng đêm
Bồng lai lả nếm
Cõi mộng hoan niềm.

Hương ngà vỡ niêm
Môi thơm vén diềm
Ngàn xưa ảo diễm
Ái lạc bừng tiêm…