15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/05/2020 01:01, số lượt xem: 112

Đã qua bao cuộc bể dâu
Mà tình nghĩa ấy vẫn sâu đậm lòng
Vẫn hoài một nỗi chờ mong
Hoà hai thành một giữ phong nhuỵ bền.

Thương người tóc ái vời duyên
Hát câu hò hẹn nặng nguyền thệ vương
Gởi nhau ngàn vạn mật đường
Quyện nhau trong mối tình thương cảm đời.

Thơ nàng da diết tiếng lời
Vương vương trong gió đẫm mời mọc yêu
Làm cho dạ cũng liêu xiêu
Ngàn năm duyên đẹp hiệp chiều sáng say.

Nhớ nha em, vun mộng dài
Tình tang hoạ khúc giữa mài miệt êm
Một mai xế bóng cuối thềm
Mơ về quá vãng dịu mềm mại thương…