15.00
1 người thích
Từ khoá: 8-3 (6)
Đăng ngày 22/03/2016 17:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 18/12/2017 10:25, số lượt xem: 192

Tình 3 mộng 8 khoả tim người
Phụ nữ vui lòng thắm toả ơi
Nhạc trỗi vang lừng lưu luyến gởi
Hoa bừng trải khắp ngọt ngào khơi
Vầng mơ thoả nguyện bồng lai tới
Cõi bổng trầm mê hạnh phúc mời
Giữa chốn dương trần thơm thảo ngợi
Cùng nhau vỗ cánh lộng tim lời

Cùng nhau vỗ cánh lộng tim lời
Giới trẻ thành-quê rộn rã mời
Xoã biếc ân tình trong nẻo đợi
Lâng nồng kỷ niệm giữa triền khơi
Thơm lòng nhé phỉ nguyền xuân hỡi
Thoả thệ hoa này thẫm ái ơi
Lễ hội trầu cau hoài phấn khởi
Tình 3 mộng 8 khoả tim người

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm - Bát đồng âm - Giao cổ đối