Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2021 16:26, số lượt xem: 130

Nghiêng chiều gạo đỏ ngoái trời xa
Vọng mãi ngày xưa vẻ nắng tà
Ửng đậm hương thề trên những lá
Loe ngời ngãi hẹn dưới cành đa
Còn đâu biếc ngọt lời thơm thảo
Đã hết bùi ngây nẻo đượm đà
Kỷ niệm hôm nào thương sũng quá
Sao giờ quạnh quẽ chỉ mình ta

Sao giờ quạnh quẽ chỉ mình ta
Chẳng giống mùa nao nũng đậm đà
Dỗi bởi tim nào quên sắc phượng
Chau vì ngãi nọ lánh triền đa
Rầu nghe tím hỡi từng cơn dạ
Sửng đọng buồn ơi giữa xế tà
Ngoảnh lại tìm đâu thời quá vãng
Nghiêng chiều gạo đỏ ngoái trời xa