Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/03/2021 15:18, số lượt xem: 98

Chai sạn nghĩa tình ngoẻo phú thơ
Xéo đau sầu quặn ái thương mờ
Đài tê lạnh đắng hồn trơ trọi
Nụ héo chao bời dạ ngác ngơ
Mai mốt úa nguyền mơ tủi hận
Sớm hôm nhàu mộng gối hoen khờ
Gài câu dối gạt lời tê tái
Phai rã cội lòng nhạt khúc tơ

Tơ khúc nhạt lòng cội rã phai
Tái tê lời gạt dối câu gài
Khờ hoen gối mộng nhàu hôm sớm
Hận tủi mơ nguyền úa mốt mai
Ngơ ngác dạ bời chao héo nụ
Trọi trơ hồn đắng lạnh tê đài
Mờ thương ái quặn sầu đau xéo
Thơ phú ngoẻo tình nghĩa sạn chai