Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2019 12:08, số lượt xem: 259

Đông về kỷ niệm nuối tầng không
Không bạn nhoè thơ úa lặng nồng
Nồng biệt xuyên đời xao xác rỗng
Rỗng lùa rã ái lạc loài trông
Trông dài quạnh quẽ điêu tàn mộng
Mộng đuối mù mê quặn thắt lòng
Lòng bợn nhơ rồi đau quãng trống
Trống tình vỡ rạn giữa hàn đông

Đông lạnh lẽo tràn tím quãng không
Không hương sắc nhạt lấy chi nồng
Nồng thương thuở đó rồi hư rỗng
Rỗng nhớ bây giờ chợt hết trông
Trông mãi ân tình chan chứa mộng
Mộng sao kỷ niệm thảo thơm lòng
Lòng ta buốt rạn vì tim trống
Trống trải ơi người biết mấy đông