Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/11/2021 10:18, số lượt xem: 129

Mù xuyên gió thổi bạt hương đời
Chạy khẳm bao miền đến rã hơi
Giải mã hèn sang từ số phận
Làm ăn sướng khổ tại ơn trời
Ta bà một quãng nhiều sôi máu
Ảo mộng trăm lần khó giỡn chơi
Bão dập mưa vùi nhưng nỏ té
Gìn tâm hướng đạo chẳng di dời

Tỉnh thức bình tâm hoạ sẽ dời
An lòng dưỡng đức thật mà chơi
Luôn gìn cuộc sống rèn quân tử
Mãi lượm hồng ân ở phước trời
Giữa bụi sương mù ngay thẳng tiếng
Trong sình bão tố mặn nồng hơi
Ngàn xưa vẫn thế nào thay đổi
Lý của trần gian trọng nghĩa đời