Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/10/2021 13:58, số lượt xem: 62

Thoả nguyện muôn đời diễm phím tơ
Hoài vui xướng hoạ dẫu tim phờ
Câu tròn trĩnh mộng bừng thơm ước
Nghĩa véo von lòng toả rợp mơ
Đượm vẻ anh hào lưu luyến trỗi
Xoè hương thục nữ khát khao chờ
Kim bằng thắm dệt tình thi hữu
Ảo diệu vô cùng những áng thơ

Tao đàn diễm lệ bén hồn thơ
Chữ khéo hoà âm thoả hẹn chờ
Cảm luyến tình nhân mời mọc nũng
Say bồng lãng tử dập dềnh mơ
Nồng thơm thảo ngãi dù khuya muộn
Bổng mặn mà duyên dẫu trí phờ
Đãi rượu châm trà trăng sáng tỏ
Quây quần bạn hữu kết hồng tơ