Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2022 23:09, số lượt xem: 143

Hoạt cảnh Đường thi muốn mãn rồi
Nên giờ xướng hoạ chẳng còn sôi
Bồng thơm thảo cũ chìm phiêu bạt
Cảm ngọt ngào xưa hết vãn hồi
Quãng nhạc bơ phờ như nước chảy
Cung đàn vất vưởng tựa bèo trôi
Lời thơ tản mát âm rời rạc
Chỉ thấy buồn tênh giữa trọc đồi

Hình như tứ vận phủ hoang đồi
Cám cảnh thơ sầu quãng dạt trôi
Lữ khách lờ hương mù mịt ngoảy
Hồng nhan sững dạ bấp bênh hồi
Làm tơi tả ý dù ươm mộng
Khiến dửng dưng lòng dẫu quậy sôi
Giữa chợ chiều hôm người vắng vẻ
Nguồn mơ thuở nọ cũng tiêu rồi