Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2022 08:46, số lượt xem: 58

Nghiêng chiều sợi nắng ngã về tây
Bãi đá Hồng giang nở vạt đầy
Cúc hoạ mi ngời thêu diễn cảm
Hoa tình cánh mượt phả nồng vây
Vào đông báo hiệu trần gian sẫm
Mãn tiết hồi sinh thượng uyển gầy
Giữa Nhật Tân cài hương cẩm tú
Thiên đường cổ tích lộng trời mây

Trắng nõn tâm hồn lả quyện mây
Màu hoa giản dị ướp thân gầy
Ngời tinh khiết nụ xiêu lòng khảm
Đượm dễ thương nhành cảm xúc vây
Khoảnh khắc trong lành luôn gạ gẫm
Bình minh ảo diệu mãi đong đầy
Bừng mai tối rũ đời như mộng
Chỉ một đôi tuần đẫm gió tây