Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/03/2022 21:14, số lượt xem: 143

Mùa thương huyễn ảo lộng nơi này
Gió phả êm đềm những điệu say
Diễm mộng reo hò thương nhớ nhảy
Nồng hương vẫy gọi ước mơ bày
Vô bờ hạnh phúc loang hồng dãy
Rạng rỡ đôi lòng phủ ấm tay
Trỗi dệt câu nguyền như thác chảy
Ngờ đâu gối lẻ quạnh đêm ngày

Ngờ đâu gối lẻ quạnh đêm ngày
Để mộng mơ rồi cũng trắng tay
Bến cũ người đi sầu ngợp chảy
Triền xưa nắng rụng cảm thôi bày
Vùi câu ước hẹn hành tim gãy
Vỡ nẻo ươm thề chuốc rượu say
Kỷ niệm môi tình thêm sững cháy
Mùa thương huyễn ảo lộng nơi này