Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 18/09/2016 06:20, số lượt xem: 542

Hương nhạt khiến tình lạc ý thơ
Khồ tâm sầu dạ giữa ngây khờ
Đường yêu vắng lặng ngùi chăn gối
Nẻo mộng chao chùng bạt phím tơ
Thương vọng ước chìm xơ buốt lạnh
Ái quên thề lụn xám xa mờ
Hường nhan phận tủi thầm đau kiếp
Phương biệt xót nguyền thảm trọi trơ

Trơ trọi thảm nguyền xót biệt phương
Kiếp đau thầm tủi phận nhan hường
Mờ xa xám lụn thề quên ái
Lạnh buốt xơ chìm ước vọng thương
Tơ phím bạt chùng chao mộng nẻo
Gối chăn ngùi lặng vắng yêu đường
Khờ ngây giữa dạ sầu tâm khổ
Thơ ý lạc tình khiến nhạt hương

Thuận nghịch độc