Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/02/2022 12:21, số lượt xem: 44

Em về
gió bụi
mưa bay
Còn ta đứng lại
giữa ngày cuối đông.

Tình ơi
buốt lạnh
hơn đồng.
Về thăm nẻo cũ
chạnh lòng nhớ thương.

Còn gì
ngoài một
chút hương
Mà em lấy nốt
miên trường chỏng chơ.

Từ nay
héo lạnh
chao bờ
Trầm hương thuở ấy
cũng chơ vơ lòng…