Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/10/2020 20:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/10/2020 20:53, số lượt xem: 137

Trời nghiệt giáng đau xót thệ lòng
Hỡi tình thơ hiệp buổi gì mong
Rơi chìm nguyện rũ hoang tàn mộng
Vợi loãng thề chao tản bạt dòng
Rời chốn huyễn mơ ngào ngạt lộng
Tới miền hoang ảo ngẩn ngờ đong
Ngơi nào chỗ dạ phành banh trống
Khơi nỗi oán cừu thẫm giá đông

Đông giá thẫm cừu oán nỗi khơi
Trống banh phanh dạ chỗ nào ngơi
Đong ngờ ngẩn ảo hoang miền tới
Lộng ngạt ngào mơ huyễn chốn rời
Dòng bạt tản chao thề loãng vợi
Mộng tàn hoang rũ nguyện chìm rơi
Mong gì buổi hiệp thơ tình hỡi
Lòng thệ xót đau giáng nghiệt trời