Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 14/07/2019 22:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/07/2019 11:01, số lượt xem: 380

Khi triều đại đã hết huy hoàng*
Hưng thịnh xưa rày nối tiếp trang
Ngẫm lại chẳng chi thùa với thẹn
Suy đi nào thấy bẽ hay bàng
Ngôi chồng vẫn ở trong tay vợ
Của thiếp cũng về dưới trướng lang
Biên ải quân thù răm cướp đoạt
Lưng kề cật đấu việc gì than

Lưng kề cật đấu việc gì than
Hoàng hậu vui tình với đế lang
Thơ phú giao hoà thơm nội điện
Nhạc ca tản bộ ngát gốc bàng
Số trời tiền định đành lui bước
Vận nước yêu cầu phải lật trang
Chỉ học người xưa truyền áo mão**
Khi triều đại đã hết huy hoàng

*Bàn về việc Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.
**Thái hậu Dương Vân Nga trao long bào của chồng là Đinh Bộ Lĩnh cho Lê Hoàn. Đổi triều Đinh ra triều Lê.